vSphere 4
VMware vSphere to najlepsza platforma umożliwiająca wdrażanie infrastruktury "chmury obliczeniowej" (Internal Cloud). Umożliwia przekształcenie centrum przetwarzania danych w znacznie uposzczoną infrastrukturę, pozwala także w bezpieczny sposób świadczyć usługi informatyczne nowej generacji...

do sklepu | dowiedz się więcej
vCenter Server
VMware vCenter Server to scentralizowane zarządzanie, automatyzacja zadań i zasobów, a także wysoka dostępność dla środowisk IT. Centralne zarządzanie ułatwia organizowanie, monitorowanie i konfigurację środowiska IT za pomocą jednego interfejsu...

do sklepu | dowiedz się więcej
vCenter Lab Manager
VMware vCenter Lab Manager jest systemem automatyzacji wirtualnych laboratoriów. Wykorzystując VMware Infrastructure 3, Lab Manager zapewnia szybkie udostepnianie zasobów i zarządzanie biblioteką przeznaczoną do konfiguracji systemów oraz opcjonalnie portal samoobsługowy dla użytkowników...

do sklepu | dowiedz się więcej
vCenter Site Recovery Manager
Oprogramowanie VMware vCenter Site Recovery Manager automatycznie usuwa poważne awarie. Jest w pełni kompatybilne z infrastrukturą VMware Infrastructure, VMware vCenter Server, a także oprogramowaniem do replikacji pamięci masowej pochodzącym od wiodących producentów...

do sklepu | dowiedz się więcej
View 4
VMware View 4 z protokołem PCoIP to oprogramowanie wirtualizacyjne desktopów. Narzędzie VMware View Manager wykorzystuje protokół PCoIP do łączności między komputerami PC, laptopami bądź urządzeniami na których uruchomiono klienta VMware View Client...

do sklepu | dowiedz się więcej
Workstation
VMware Workstation to wysokiej jakości oprogramowanie wirtualizacyjne dla komputerów stacjonarnych i laptopów. Pozwala obsługiwać wiele systemów operacyjnych na jednym komputerze. VMware Workstation obsługuje sieciowe aplikacje serwerowe działajace na platformie...

do sklepu | dowiedz się więcej
VMware Fusion
Oprogramowanie VMware Fusion umożliwia uruchomienie innego systemu operacyjnego na komputerach Mac wyposażonych w procesory Intel (systemu-gościa). WMware Fusion jest w pełni funkcjonalny kiedy zainstalujemy na nim system Windows (XP, Vista, 7 itp.)....

do sklepu | dowiedz się więcej
ThinApp
VMware ThinApp zapewnia bezkonfliktowe działanie dowolnej wersji jakiejkolwiek aplikacji na pojedynczym systemie operacyjnym.Program nie wykorzystuje agentów lub dodatkowych serwerów, co umożliwia szybsze, tańsze i bezkonfliktowe dostarczanie aplikacji...

do sklepu | dowiedz się więcej
vCenter Orchestrator
Mware vCenter Orchestrator zapewnia automatyzację i organizację procesów i zadań dla infrastruktury VMware vSphere. Pozwala administratorom wyeliminować ręczne lub powtarzajace się zadania. Przyspiesza czynności takie, jak wykonywanie obrazów stanu, wdrażania, zmiany oraz aktualizacji maszyn wirtualnych....

do sklepu | dowiedz się więcej
vCenter AppSpeed
Narzędzie VMware vCenter AppSpeed zapewnia administratorom platformy vSphere 4 lepszą jakość obsługi dla wirtualnych aplikacji wielopoziomowych, umożliwia im uzyskanie pełnej informacji o wydajności wirtualnych aplikacji wielowarstwowych oraz pozwala zapewnić odpowiedni poziom SLA...

do sklepu | dowiedz się więcej
vCenter Lifecycle Manager
VMware vCenter Lifecycle Manager to narzędzie, które umożliwia skuteczny przepływ pracy podczas udostępniania, obsługi oraz wycofywania z eksploatacji maszyn wirtualnych. Automatyzacja etapów przepływu pracy umożliwia zwiększenie wydajności i zdolności producyjnej...

do sklepu | dowiedz się więcej
Converter
VMware Converter 3 jest narzędziem migracyjnym dla firm do konwersji maszyn fizycznych na maszyny wirtualne. Może także zostać wykorzystany do konwersji wielu rodzajów i generacji maszyn wirtualnych. Wykorzystuje mechanizm klonowania oparty na obrazach stanu w celu zwiększenia niezawodności konwersji...

do sklepu | dowiedz się więcej