VMware vCenter AppSpeed

Narzędzie VMware vCenter AppSpeed zapewnia administratorom platformy vSphere 4 lepszą jakość obsługi dla wirtualnych aplikacji wielopoziomowych, umożliwia im uzyskanie pełnej informacji o wydajności wirtualnych aplikacji wielowarstwowych oraz pozwala zapewnić odpowiedni poziom SLA. Oferuje wydajne rozwiązania w zakresie wykrywania i mapowania warstw infrastruktury, a także do identyfikowania słabych punktów infrastruktury, które mają wpływ na wydajność aplikacji. Bardzo dobrze sprawdza się jako narzędzie oceniające zmianę wydajności przed i po procesie migracji do środowiska wirtualnego.

Rozmieszczenie oprogramowania AppSpeed odbywa się za pomocą dwóch wirtualnych urządzeń: moduł Probes jest rozmieszczany na każdym hoście VMware ESX i komunikuje się z serwerem AppSpeed. Serwer AppSpeed zbiera dane z sond, a także z serwera VMware vCenter Server, po zapisaniu ich poddaje je analizie i przekazuje do interfejsu użytkownika AppSpeed (UI). Sondy AppSpeed mogą być mapowane na port SPAN na przełączniku fizycznym w celu zmierzenia wydajności czystych i hybrydowych środowisk fizycznych.