VMware vCenter Lab Manager

VMware vCenter Lab Manager jest systemem automatyzacji wirtualnych laboratoriów. Wykorzystując VMware Infrastructure 3, Lab Manager zapewnia szybkie udostepnianie zasobów i zarządzanie biblioteką przeznaczoną do konfiguracji systemów oraz opcjonalnie portal samoobsługowy dla użytkowników. Pozwala ograniczyć ilość czasochłonnych zadań ziązanych z udostępnianiem zasobów, obniżyć koszty sprzętowe oraz zarządzać i monitorować w prosty sposób systemy i zasoby. Lab Manager na żądanie udostępnia użytkownikom samoobsługowy portal do łatwego tworzenia, przechwytywania i współdzielenia pełnych wielopoziomowych konfiguracji oprogramowania, a informatycy kontrolują prawa dostępu, limity pamięci oraz zasady wdrażania. Funkcja Network Fencing umożliwia równoległą pracę uzytkowników poprzez równoczesne wdrożenie wielu konfiguracji nie powodując przy tym powstania konfliktów w sieci.VMware vCenter Lab Manager jest wykorzystywany m.in. w procesie rozwoju i testowania aplikacji (udostępniając każdemu technikowi odpowiednik własnego centrum danych), w pracy działu wsparcia technicznego, podczas szkoleń (np. wdrażanie wirtualnych systemów laboratoryjnych) oraz podczas prezentacji produktów.

Lab Manager doskonale integruje się z VMware Infrastructure oraz VMware vCenter Server w celu zwiększenia poziomu świadczonych usług oraz uproszczenia procesu centralnego administrowania laboratorium, obejmującego wiele zespołów, projektów oraz lokalizacji.