VMware vCenter Lifecycle Manager

VMware vCenter Lifecycle Manager to narzędzie, które umożliwia skuteczny przepływ pracy podczas udostępniania, obsługi oraz wycofywania z eksploatacji maszyn wirtualnych. Automatyzacja etapów przepływu pracy umożliwia zwiększenie wydajności i zdolności producyjnej. Lifecycle Manager umożliwia tworzenie katalogu standardowych usług informatycznych, przypisywanie metryk obciążenia, upraszcza proces przyjmowania zgłoszeń i udzielania akceptacji, ułatwia śledzenie i kontrolę maszyn wirtualnych, pozwala zautomatyzować niektóre zadania, tak aby wyeliminować błędy powstające przy ich ręcznym wykonywaniu. Ponadto integruje się z istniejacymi narzędziami z zakresu zarządzania.

Oprogramowanie Lifecycle Manager posiada prosty interfejs (web-owy), przypisuje użytkownikom cztery role: użytkownika, osoby akceptującej, informatyka oraz administratora systemu informatycznego. Oprócz zgłaszania zapotrzebowania na maszyny wirtualne i śledzenia procesu ich wdrażania, narzędzie służy także do wycofywania wirtualnych maszyn.