VMware vCenter Server

VMware vCenter Server to scentralizowane zarządzanie, automatyzacja zadań i zasobów, a także wysoka dostępność dla środowisk IT. Centralne zarządzanie ułatwia organizowanie, monitorowanie i konfigurację środowiska IT za pomocą jednego interfejsu. Do monitorowania wydajności wykorzystuje wykresy m.in. CPU, pamięci, wejść/wyjść z dysków i sieci, do tego umożliwia szybki dostęp do tworzenia i wdrożenia maszyny wirtualnej. Autoryzowany dostęp do środowiska zapewniony został przez solidne mechanizmy usprawniające oraz poprzez integrację z Microsoft Active Directory. Migracja między serwerami fizycznymi przy użyciu VMware vMotion odbywa się na żywo bez zakłócania pracy środowisk IT, podobnie pomiędzy odrębnymi pamięciami masowymi przy użyciu VMware Storage vMotion. WMware HA zapewnia wysoką dostępność do aplikacji niezależnie od usterek hardware czy systemów operacyjnych. WMware Center Update Manager pozwala osiągnąć wyższy poziom bezpieczeństwa dzieki automatycznemu egzekwowaniu zgodności z różnymi standardami.Oprogramowanie VMware vCenter Serve składa się z pięciu podstawowych komponentów: serwera zarządzającego (jest centralnym węzłem kontrolnym, działa jako usługa w systemach Microsoft Windows 2000, XP Professional oraz Windows Server 2003), bazy danych (rezyduje na standardowych wersjach Oracle, Microsoft SQL Server i MSDE), VMware Infrastructure Client (do łączenia z serwerem vCenter i indywidualnymi hostami VWware ESX z dowolnego komputera działajacego w środowisku Windows), vCenter Server Agent (łączy VMware ESX z serwerem vCenter) oraz z Virtual Infrastructure z dostępem do sieci (zarządzanie maszyną wirtualną bez instalowania klienta). Najważniejsze dodatki, usprawniające działanie VMware vCenter Serve: VMware DRS, vMotion, Storage MOtion, HA oraz Center Update Manager.

WMware vCenter Server 2.5 pozwala zarządzać nawet 200 hostami i 2000 maszyn wirtualnych