vCenter Site Recovery Manager

Oprogramowanie VMware vCenter Site Recovery Manager automatycznie usuwa poważne awarie. Jest w pełni kompatybilne z infrastrukturą VMware Infrastructure, VMware vCenter Server, a także oprogramowaniem do replikacji pamięci masowej pochodzącym od wiodących producentów, po to, aby zapewnić szybkość, niezawodność i łatwość zarządzania trybem "failover" i działaniami naprawczymi.Dzięki wykorzystaniu Site Recovery Manager organizacje mogą zarządzać planami usuwania poważnych awarii, wykonywać i zautomatyzować bezzakłóceniowo testy trybu failover i odtwarzania. Site Recovery Manager upraszcza i automatyzuje kluczowe elementy ustanawiania, testowania i wykonywania planów naprawczych, organizuje infrastrukturę odtwarzania oraz tworzy i testuje plany naprawcze.