vSphere 4

VMware vSphere to najlepsza platforma umożliwiająca wdrażanie infrastruktury "chmury obliczeniowej" (Internal Cloud). Umożliwia przekształcenie centrum przetwarzania danych w znacznie uposzczoną infrastrukturę, pozwala także w bezpieczny sposób świadczyć usługi informatyczne nowej generacji przy użyciu zasobów wewnętrznych i zewnętrznych.

System VMware vSphere jest w stanie połączyć duże zasoby infrastruktury (takie jak procesory, pamięci masowe i urządzenia sieciowe) i umożliwić globalne zarządzanie nimi jako spójnym, elastycznym i dynamicznym środowiskiem pracy. Narzędzie oparte jest na platformie VMware Infrastructure. Zapewnia obniżenie kosztów kapitałowych (nawet o 50%) jak i operacyjnych (o 60%), pozwala zwiększyć kontrolę nad świadczeniem usług informatycznych, ponadto pozwala na dużą sobodę w wyborze systemu operacyjnego, aplikacji i sprzętu obsługiwanego samodzielnie lub za pomocą zasobów wewnętrznych.

Wyodrębnienie aplikacji i informacji ze złożonej infrastruktury podstawowej pozwala wdrożyć model "chmury obliczeniowej" oraz przeznaczyć zasoby informatyczne na świadczenie pomocy technicznej i tworzenie wartości bizesowej. Organizacje, które używają rozwiązania VMware vSphere, uzyskują wskaźniki konsolidacji na poziomie znacznie powyżej 15:1 - wynikiem jest pełne odejście od kosztownego modelu dostarczania aplikacji i informacjina rzecz samodzielnie zarządzanego środowiska informatycznego.

System VMware vSphere używany jest głównie do konsolidacji i stałego optymalizowania serwerów pamięci masowej oraz sprzętu sieciowego, ponadto aby zapewnić ciągłość biznesową dzieki prostym, ekonomicznym mechanizmom zapewniania wysokiej dostępnośi i odtwarzania danych po awarii systemu, a także w celu upraszczania obsługi informatycznej. Rozwiązanie VMware vSphere nie tylko pozwala wyeliminować przestoje aplikacji wynikające z planowanych działań konserwacyjnych związanych z serwerami, pamięcią masową lub siecią, ale także w prosty i ekonomiczny sposób zapewnia wysoką dostępność w przypadku nieplanowanych przestojów, takich jak awarie serwerów. Do zarządzania środowiskiem VMware vSphere niezbędny jest serwer VMware vCenter Server. Oprogramowanie VMware vSphere obsługuje moduły vApp.

Maksymalna możliwość połączenia obejmuje:
- 32 fizyczne serwery z maksymalnie 2048 rdzeniami procesorów,
- 1280 maszyn wirtualnych,
- 32 TB pamięci RAM,
- 16 petabajtów pamięci masowej,
- 8000 portów sieciowych.

Narzędzie VMware vSphere dostępne jest w pieciu wersjach: Enterprise Plus, Advanced, Standard, Essentials Plus oraz Essentials.